UPDATE CORONAVIRUS NA DE PAASVAKANTIE

Beste ouders,

 De Nationale Veiligheidsraad heeft in het kader van de bestrijding van het coronavirus beslist om alle lessen op te schorten vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020 en verlengd tot 19 april en nu verlengd tot minstens 3 mei. De scholen blijven dus nog even dicht !

Het mogen echter geen verloren leerweken worden. De minister heeft besloten dat er nieuwe leerstof zal aangeboden worden in de vorm van “pre-teaching’ of vooronderwijs. De leerstof zal twee keer worden aangeboden: de eerste keer via afstandsonderwijs en de tweede keer wanneer de lessen hervatten. De leerkrachten komen dan nog eens terug op de leerstof.

We hebben hierbij enkele duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van het afstandsonderwijs. Hier een overzicht van de afspraken en de aanpak:

 • Welke leerstof wordt er aangeboden?
  • Wiskunde, taal en spelling, wereldoriëntatie
  • Voor klas meester Jelle en klas juf Greet komt er ook Frans bij.
  • Aanvullend zal er ook eens een knutselopdrachtje zijn, een beweegoefening, iets muzisch,…
 • Hoeveel lessen moeten de kinderen verwerken?
  • We willen de kinderen niet overladen, maar de tijd die ze spenderen aan schoolwerk moet nuttig worden ingevuld. We voorzien dagelijks een halve dag schoolwerk. Ze MOETEN ook deze bundels maken, want er is leerplicht !
 • Hoe wordt de leerstof aangeboden?
  • De leerstof wordt via werkbundels aangebracht, zoals we al wat gewoon waren. De leerkrachten zullen de uitleg geven door middel van instructiefilmpjes, powerpoints  en duidelijke schriftelijke uitleg,   
  • Heb je een hulpvraag kan je ook steeds de meester of juf contacteren via mail of telefoon, chat of via de school. Liefst telkens in de voormiddag.
  • Na de uitleg is er een inoefenmoment: de nieuwe leerstof wordt a.d.h.v. oefeningen in hun werkblaadjes geoefend. De leerkracht zal zeggen welke  oefeningen er moeten opgelost worden.
 • Hoe plan je de leerstof/ lessen?
  • Je krijgt elke dag je materiaal en zo kan je werken met de voorgestelde dagplanning, zo hebben de kinderen wat structuur.
  • Als ouders zorg je best voor een rustige werkhoek voor de kinderen, hun leeromgeving.
  • We raden aan om de vooropgestelde planning te volgen en niet alle oefeningen in één dag te maken. Zo blijft er continuïteit in het leren.
 • Hoe verbeter je het werk?
  • Je kan de bundels inscannen of een foto nemen met je gsm en doorsturen aan de leerkracht ter controle. Voor de oudere leerlingen kunnen we ook een verbetersleutel  bezorgen. Je kan samen met je kind het werk verbeteren (zo krijg je zicht op wat reeds goed lukt en wat minder goed loopt). Oudere kinderen kunnen vaak zelfstandig hun taken verbeteren. Je moet er zeker niet continu naast zitten, maar kinderen proberen zelfstandig te werken.
 • Hoe worden de kinderen opgevolgd?
  • Het is belangrijk dat we als school in nauw contact met de leerlingen en ouders kunnen blijven. Daarom graag minstens 1 x week te reageren op de mails, telefoon, chat van de leerkrachten, zodat we weten dat alles goed aankomt, duidelijk is, gemaakt is.
  • Heb je vragen mag je ook steeds naar de directeur op school bellen, mailen,.. 
 • Hoe krijgen de kinderen hun werkboekjes/werkblaadjes?
  • Je zal deze telkens via mail ontvangen.

Wie niet kan afdrukken, kan de bundels ook op school afhalen. Stuur hiervoor een mailtje of telefoneer zodat we alles tijdig kunnen klaarleggen.

Lukt het niet om ze hier op te halen, bezorgen we ze via de brievenbus.

We blijven ook de opvang verzekeren op school voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien, gaan werken of als het thuis wat moeilijk loopt.

Kinderen kunnen dus naar school komen om daar hun werkbundels in een rustige omgeving te maken !

Er rijden nog steeds geen schoolbussen die de kinderen thuis ophalen. Ouders die gebruik maken van de opvang op school staan dus zelf in voor vervoer.

We voorzien wel zelf in gratis voor -en naschoolse opvang in de Regenboog door de bus begeleidsters op de speelplaats. Dit vanaf 7 uur tot 9 uur.

Dan starten de lessen en vanaf 16 uur is er ook naschoolse opvang tot 18 uur. Dit is enkel voor leerlingen van onze school.

Over de middag zijn er nog geen warme maaltijden en ook geen soep.

Er is wel de mogelijkheid om je boterhammen te eten in de refter.

Het zwembad , de bibliotheek en de sporthal blijven gesloten. We hebben op school wel een aantal boeken uit de klasbib die uitgeleend kunnen worden.

We kregen bericht dat de schoolreis en de bosklassen dit schooljaar niet meer mogen doorgaan.

Ook deze periode is geen extra vakantie. Het personeel en de directie is steeds aanwezig op school en de taken moeten gemaakt worden.

Elke leerkracht zal je nog verder contacteren met verdere klasafspraken en info.  

Volg steeds de laatste info op onze facebook pagina van de school of de website. www.regenboogkoekelare.be

Je kan op elk ogenblik met vragen directeur Koen contacteren :

GSM : 0496/ 231 803 of overdag op school : 051 / 580 510 of mail koen@regenboogkoekelare.be

Voor een vlotte organisatie van de opvang vragen we om te melden via de directeur als je naar school komt of gebruikt maakt van de voor – en naschoolse opvang.

We vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen thuis te laten.  Kinderen met zware hoest en/of koorts horen niet op school!  Ook kinderen van besmette ouders moeten thuis blijven. Verwittig de school als je het vermoeden hebt dat je kind of een lid van het gezin besmet is.  In dat geval neemt de school contact op met het CLB om het nodige te doen.

Deze uitzonderlijke tijden zet ons voor een nieuwe uitdaging! We hopen dat we de kinderen weldra weer welkom mogen heten op school … Hou jullie goed!

Met dank voor jullie begrip,

Met vriendelijke groeten,

Directeur Koen en het Regenboogteam