NOODOPVANG

Beste ouders,

Ondertussen is er in afspraak met de scholen en de gemeente Koekelare meer duidelijkheid over de noodopvang tijdens de vervroegde week kerstvakantie van maandag 20 tot vrijdag 24 december.

Het doel van deze week is de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan in de samenleving.

Aan ouders wordt er gevraagd om zoveel als mogelijk zelf in te staan voor de opvang van de kinderen waar dit lukt. Dit zal wellicht niet voor iedereen mogelijk zijn omwille van het werken in de zorg, cruciale beroepen en diensten waar telewerk niet mogelijk is of omwille van specifieke thuissituaties en zorgnoden van de leerlingen.

Daarom is er noodopvang voorzien in de Regenboogschool.

Hoe organiseren we de noodopvang :

* Er rijden die week geen schoolbussen die de kinderen thuis ophalen. Ouders die gebruik maken van de opvang op school staan dus zelf in voor vervoer.

* Over de middag zijn er geen warme maaltijden en ook geen soep. Er is wel de mogelijkheid om je boterhammen te eten in de refter. Water, melk of een drankje is wel verkrijgbaar.

* Op maandag, dinsdag en donderdag is er opvang op school van 6u30 tot 18u30.

* Op woensdag is dit van 6u30 tot 17 uur.*

*Op vrijdag 24 december maakt iedereen zich klaar voor kerstavond en is er opvang van 6u30 tot 12u30.

Voor een vlotte organisatie van de opvang vragen we wel om te melden via de directeur als je naar school komt en/of je gebruikt maakt van de voor – en naschoolse opvang.

Kinderen die in quarantaine zitten of ziek zijn kunnen natuurlijk niet deelnemen aan de noodopvang !

Je kan op elk ogenblik met vragen directeur Koen contacteren : GSM : 0496/ 231 803 of overdag op school : 051 / 580 510 of mail koen@regenboogkoekelare.be

Met vriendelijke groeten,

Directeur Koen en het Regenboogteam