Heropstart Regenboog

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf vrijdag 15 mei 2020 de lessen op school kunnen herstarten. Dit is gefaseerd, dat wil zeggen nog niet alle klassen samen en nog niet elke dag op school !

Hierbij de info hoe we dit samen in de Regenboog zullen aanpakken :

Net zoals in het gewoon onderwijs ( 1+2+6de leerjaar) geven we de voorkeur aan de jongste en de oudste leerlingen om terug op te starten. Dus de leerlingen die naar het secundair onderwijs trekken en nog belangrijke voorbereiding nodig hebben en de leerlingen die in de aanvang zitten van het lees-en rekenonderwijs.

Voor onze school zijn dit concreet :

Klas PE 1 : juf Martine : 6 lln

Klas PE 2: meester Geert- juf Lieselot : 5 lln

Klas PE 3: juf Mirjam : 8 lln

Klas PE 4: juf Elke : 11 lln

Klas PE 8 : meester Jelle D : 11 lln + schoolverlaters  PE 7 : juf Greet : 4 lln

We kiezen ervoor om te werken met 3 volle lesdagen. De lesdagen op school zijn : maandag , dinsdag en donderdag, de andere dagen is er pre-teaching of maken de lln de taken die meegegeven worden op dinsdag en donderdag.

We starten wel al op vrijdag 15 mei als een testdag.

De klassen waarvan de leerlingen ( nog) niet naar school komen : klas PE 5 juf Kim , klas PE 6 juf Mieke – meester Tjabbe, klas PE7 Greet (de niet schoolverlaters) krijgen elke dag verder pre-teaching zoals dit nu het geval is.

Hierbij een overzicht al voor de eerste weken :

Vrijdag 15 mei : lesdag

Maandag 18 mei : lesdag      +    Dinsdag 19 mei : lesdag

Woensdag 20 : enkel noodopvang

Donderdag 21 mei + Vrijdag 22 mei : Hemelvaart en brugdag  = geen school

Maandag 25 mei : lesdag     +     Dinsdag 26 mei : lesdag

Woensdag 27 mei : enkel noodopvang

Donderdag 28 mei : lesdag

Vrijdag 29 mei : enkel noodopvang

Hoe organiseren we de heropstart van de lessen :

Aankomst :

 • Er zal een leerkracht de kinderen opwachten aan de schoolpoort.
 • Er is een koortsmeting als de kinderen aankomen. Wie koorts heeft of ziek is blijft thuis en mag niet naar school komen.
 • We vragen de ouders om hun kind af te zetten aan het hek en het schoolterrein niet te betreden.
 • Bij het binnenkomen gaan we de handen ontsmetten. We voorzien alcoholgel.

Verloop :

 • We verwachten alle leerlingen van de bovenstaande klassen op school.
 • Enkel zieke leerlingen of kinderen uit de risicogroepen ( hart, nier -of longproblemen, diabetes, kanker, … ) blijven thuis met een doktersattest.
 • De vaste klasleerkrachten geven les aan de kinderen met aangepaste lesroosters.
 • In de voormiddag zal dit vooral rekenen en taal zijn, in de namiddag komen ook WO, muzische, crea en sport aan bod.
 • Klasgroepen van meer dan 10 leerlingen splitsen we op.
 • De banken staan ver uit elkaar en worden regelmatig ontsmet.
 • Elke leerling zit net als voordien op een vaste plaats.
 • We proberen zoveel als mogelijk 1,5 meter van elkaar te blijven.
 • De klassen worden ook tijdens de speeltijden verlucht.
 • Er is extra aandacht voor het veelvuldig handen wassen na elke speeltijd, bij eten, na wc, … Hiervoor werden in elke klas zeepdispensers en papieren handdoekverdelers bijgeplaatst.
 • De leerkracht zal een mondmasker en/of gezichtsbescherming dragen.
 • De speeltijden zijn opgesplitst in kleinere contactbubbels.
 • In de gangen is er een éénrichtingsrichting aangeduid met pijlen zodat we elkaar niet moeten kruisen.
 • Het zwembad , de bib en de sporthal zijn nog steeds gesloten.
 • We sporten zoveel als mogelijk op ons eigen domein en in open lucht.
 • We volgen dus heel wat regels om een optimale veiligheid te garanderen maar 100% kan niemand en nergens geven !

Middag :

 • Er zijn nog geen warme maaltijden, iedereen brengt boterhammen mee.
 • Bij mooi weer : we eten buiten
 • Bij slecht weer : we eten aan individuele tafels in het eerste deel van de zaal
 • Iedereen heeft een vaste plaats.
 • Er zijn wel opnieuw appelsap, fruitsap en spuitwater te verkrijgen met de oranje bonnetjes ( 4 drankjes voor 2 euro of 10 drankjes voor 5 euro).

Avond :

 • De lessen eindigen om 15u30 zodat de gesplitste busritten voldoende tijd hebben om de kinderen thuis te brengen, de andere leerlingen blijven op de speelplaats onder begeleiding van enkele leerkrachten.
 • We vragen de ouders om hun kind op te halen aan het hek en het schoolterrein niet te betreden. Wie aan de schoolpoort wacht, vragen we ook om de regels van 1,5 meter afstand uit elkaar te respecteren.
 • Kinderen die naar de buidel gaan worden om 16u te voet onder begeleiding van een leerkracht naar de buidel gebracht.
 • Rond 16u45 vertrekt de tweede rit van de gespitste busritten en zijn alle leerlingen naar huis.

Hoe organiseren we de noodopvang :

We blijven ook de noodopvang verzekeren op school voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of gaan werken of als het thuis wat moeilijk loopt.

Kinderen kunnen dus naar school komen om daar hun werkbundels in een rustige omgeving te maken ! De ouders brengen deze kinderen ’s morgens naar school of de Buidel.

In de voormiddag maken we in de zaal onze werkbundels van de pre-teachuing. voor de klassen die nog niet opstarten.

Een attest van de werkgever is niet noodzakelijk, we proberen extra administratie te beperken.

Het is belangrijk dat we als school in nauw contact met de leerlingen en ouders kunnen blijven. Daarom graag minstens 1 x week te reageren op de mails, telefoon, chat van de leerkrachten, zodat we weten dat alles goed aankomt, duidelijk is, gemaakt is. Gemaakte werkbundels graag ook terugbezorgen.

Je kan ook  nog steeds de werkbundels op school laten afdrukken en afhalen.

Op lesdagen (maandag, dinsdag en donderdag) is er opvang op school van 7u45 tot 17 uur.

Op woensdag en vrijdag is dit zoals nu vanaf 7u00 tot 18 uur.

Voor een vlotte organisatie van de opvang vragen we wel om te melden via de directeur als je naar school komt of gebruikt maakt van de voor – en naschoolse opvang.

Hoe wordt de na- en voorschoolse opvang georganiseerd?

Lesdagen : ( maandag , dinsdag, donderdag ) en de startdag vrijdag 15 mei

Ochtend :

 • Er is voorschoolse opvang in BKO De buidel van 6 u 30 tot 8 u 30 in Koekelare. De leerlingen komen onder begeleiding van de Buidel te voet naar school .
 • Er is opvang in de Regenboog door leerkrachten als de gespitste bussen aankomen vanaf 7u45.
 • Kinderen kunnen met de bus ook opgehaald worden in de BKO in de andere gemeenten als die opnieuw open is !

Avond :

 • Er is naschoolse opvang in BKO De buidel van 16 u 00  tot 19u00 in Koekelare. De leerlingen gaan onder begeleiding van de school te voet naar de Buidel.
 • Er is opvang in de Regenboog door leerkrachten tot de gespitste bussen vertrokken zijn tot 17u00.
 • Kinderen kunnen met de bus ook naar de BKO in de andere gemeenten gebracht worden als die open is !

Niet lesdagen : ( woensdag en vrijdag )

 •  Er rijden geen bussen
  • Er is voorschoolse opvang in BKO De buidel van 6 u 30 tot 8 u 30 in Koekelare. De leerlingen komen onder begeleiding van de Buidel te voet naar school .
  • Er is opvang in de Regenboog door de bus begeleiding vanaf 7u00 tot 18 uur.
  • Er is naschoolse opvang in BKO De buidel van 16 u 00  tot 19u00 in Koekelare. De leerlingen gaan onder begeleiding van de school te voet naar de Buidel.

Het busvervoer :

 • Je kan als ouder zelf je kind naar school brengen en/of ophalen

Wie aan de schoolpoort wacht, vragen we ook om de regels van 1,5 meter afstand uit elkaar te respecteren. Ouders mogen het schooldomein niet betreden.

 • Je kind kan ook nog steeds te voet of met de fiets naar school komen.
 • Vanaf vrijdag 15 mei 2020 rijden opnieuw de bussen, dit enkel op de lesdagen met een aangepast traject en tijdstippen. Dit is voor de leerlingen die naar de lessen moeten komen. Tijdens de opvangdagen rijden de bussen niet. Hierbij zijn er heel wat opgelegde regels te volgen om een optimale veiligheid te garanderen.

Hoe verloopt het busvervoer :

 • Er is een koortsmeting als de kinderen opstappen. Wie koorts heeft of ziek is blijft thuis en mag niet naar school komen.
 • Bij het opstappen de handen ontsmetten. We voorzien alcoholgel.
 • Alle leerlingen ( ook jonger dan 12 jaar ) dragen een mondmasker op de bus.
 • Ook de bus begeleidster zal een mondmasker en bescherming dragen.
 • Heb je zelf een mondmasker zet het dan op voor het opstappen, anders krijg je een wasbaar mondmasker van de school. Dit is belangrijk om leerling, chauffeur en begeleider te beschermen.
 • Door de regels omtrent social distancing is het aantal plaatsjes op de bus door de Lijn sterk beperkt, daarom is de busrit voorzien voor de leerlingen die naar de lesdagen moeten komen.1 leerling per bank en voldoende ver van elkaar.
 • De busrit is gesplitst en zal nadat er een tiental kinderen opgehaald werden eerst naar school rijden en dan de rest van het traject verder zetten en de volgende kinderen ophalen.
 • De bus wordt voor gebruik bij de heenrit én bij de terugrit gedesinfecteerd. Pas na desinfectie mogen bus begeleider en leerlingen opstappen.
 • Doordat de bus begeleidsters mee zijn met de busrit staan we met de leerkrachten in voor de opvang op school als er een busrit aankomt vanaf 7u45.
 • Ook ’s avonds blijven er leerkrachten langer op school om de leerlingen op de speelplaats op te vangen tijdens de gesplitste busritten.
 • We starten de gesplitste busrit om 15u30.
 • Verwittig zeker de bus begeleidster of directeur als kinderen gebracht worden en niet moeten opgehaald worden. Als de BKO van uw gemeente opnieuw werkt, kan de bus ook daar de kinderen afzetten of ophalen.

Hierbij de nieuwe richturen :

Busrit 1 Mieke

OCHTEND :

7u10 Oudenburg
7u15 Westkerke
7u20 Gistel
7u30 Zevekote
7u35 Zande
7u40 Leke
7u55 Moere
8u00 Koekelare Regenboog

Vervolg rit 1 :

8u05 Koekelare Regenboog
8u15 Eernegem
8u30 Ichtegem
8u45 Koekelare Regenboog

AVOND :

15u30 Koekelare Regenboog
15u40 Eernegem
15u50 Westkerke
16u00 Oudenburg
16u15 Gistel
16u25 Zevekote
16u30 Zande
16u40 Leke
16u55 Beerst
17u05 Moere
17u15 Koekelare Regenboog

Vervolg rit 1 :

17u00 Koekelare Regenboog
17u15 Ichtegem
17u30 Koekelare Regenboog

Busrit 2 Anny -Steffi

OCHTEND :

7u00 Oostkamp
7u15 Zwevezele
7u25 Lichtervelde
7u35 Torhout
7u50 Koekelare Regenboog

 Vervolg rit 2 :

8u00 Koekelare Regenboog
8u10 Bovekerke
8u25 Kortemark
8u45 Koekelare Regenboog

AVOND :

15u30 Koekelare Regenboog
15u40 Bovekerke
15u50 Kortemark
16u20 Koekelare Regenboog

Vervolg rit 2 :

16u30 Koekelare Regenboog
16u45 Torhout
17u00 Lichtervelde
17u30 Oostkamp
18u00 Koekelare Regenboog

Volg steeds de laatste info op onze facebook pagina van de school of de website. www.regenboogkoekelare.be

We vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen thuis te laten.  Kinderen met zware hoest en/of koorts horen niet op school!  Ook kinderen van besmette ouders moeten thuis blijven. Verwittig de school als je het vermoeden hebt dat je kind of een lid van het gezin besmet is.  In dat geval neemt de school contact op met het CLB om het nodige te doen.

Op geregelde tijdstippen wordt de werking geëvalueerd en bijgestuurd volgens de richtlijnen van de minister. We houden jullie op de hoogte via mail. Ook op de website vind je ook alle informatie terug.

Dat is heel wat informatie! We hebben geprobeerd dit zo duidelijk mogelijk te brengen. Indien je nog vragen hebt, neem gerust contact op met de school.

Je kan op elk ogenblik met vragen directeur Koen contacteren :

GSM : 0496/ 231 803 of overdag op school : 051 / 580 510 of mail koen@regenboogkoekelare.be

Je ziet dat we heel wat extra inspanningen leveren in de Regenboog om alles vlot te laten verlopen. Zorg goed voor elkaar en tot binnenkort.

Met dank voor jullie begrip,

Met vriendelijke groeten, Directeur Koen en het Regenboogteam