Heropstart fase 2 Regenboog

Beste ouders,

Uit Brussel kwam de beslissing dat vanaf volgende week de lessen op school kunnen herstarten ook voor de andere leerlingen. Dit is opnieuw gefaseerd, dat wil zeggen nog niet alle klassen samen en nog niet elke dag op school !

Hierbij de info hoe we dit samen in de Regenboog zullen aanpakken :

We waren reeds eerder gestart met de jongste en de oudste leerlingen. Dus de leerlingen die naar het secundair onderwijs trekken en nog belangrijke voorbereiding nodig hebben en de leerlingen die in de aanvang zitten van het lees-en rekenonderwijs.

Voor onze school zijn dit concreet :

Klas PE 1 : juf Martine : 6 lln

Klas PE 2: meester Geert- juf Lieselot : 5 lln

Klas PE 3: juf Mirjam : 8 lln

Klas PE 4: juf Elke : 11 lln

Klas PE 8 : meester Jelle D : 11 lln + schoolverlaters  PE 7 : juf Greet : 4 lln

Zij blijven les krijgen tijdens de 3 volle lesdagen op maandag , dinsdag en donderdag, alles blijft dus hetzelfde voor deze groep zoals het was.

De andere dagen maken de lln de taken die meegegeven worden.

Vanaf nu komen ook de andere klassen aan bod :

Klas PE 5: juf Kim : 12 lln

Klas PE 6: juf Mieke – meester Tjabbe : 13 lln

Klas PE 7 : juf Greet : 10 lln

Voor deze klassen werken we met 2 lesdagen. Hun lesdagen op school zijn : woensdag en vrijdag, de andere dagen maken de lln de taken die meegegeven worden.

Hierbij een overzicht al voor de eerste weken :

Maandag 1 juni : 2de Pinksteren : geen school

Dinsdag 2 juni : lesdag voor PE 1 + 2 +3 + 4 + 8 + SV

Woensdag 3 juni : lesdag voor PE 5 + 6 +7

Donderdag 4 juni : lesdag voor PE 1 + 2 +3 + 4 + 8 + SV

Vrijdag 5 juni : lesdag voor PE 5 + 6 +7

Maandag 8 juni  +  Dinsdag 9 juni  : lesdag voor PE 1 + 2 +3 + 4 + 8 + SV

Woensdag 10 juni : lesdag voor PE 5 + 6 +7

Donderdag 11 juni : lesdag voor PE 1 + 2 +3 + 4 + 8 + SV

Vrijdag 12 juni : lesdag voor PE 5 + 6 +7

Hoe organiseren we de heropstart van deze lessen :

We blijven de eerder genomen strenge maatregelen behouden voor de veiligheid van leerlingen en leerkrachten.

Aankomst :

 • Er zal een leerkracht de kinderen opwachten aan de schoolpoort.
 • Er is een koortsmeting als de kinderen aankomen. Wie koorts heeft of ziek is blijft thuis en mag niet naar school komen.
 • We vragen de ouders om hun kind af te zetten aan het hek en het schoolterrein niet te betreden.
 • Bij het binnenkomen gaan we de handen wassen / ontsmetten. We voorzien alcoholgel.

Verloop :

 • We verwachten alle leerlingen van de bovenstaande klassen op hun lesdagen op school.
 • Enkel zieke leerlingen of kinderen uit de risicogroepen ( hart, nier -of longproblemen, diabetes, kanker, … ) blijven thuis met een doktersattest.
 • Om geldig afwezig te zijn moeten we spoedig dit attest op school ontvangen.
 • De vaste klasleerkrachten geven les aan de kinderen met aangepaste lesroosters.
 • In de voormiddag zal dit vooral rekenen en taal zijn, in de namiddag komen ook WO, muzische, crea of sport aan bod.
 • Grotere klasgroepen splitsen we op.
 • De banken staan verder uit elkaar en worden regelmatig ontsmet.
 • Elke leerling zit net als voordien op een vaste plaats in de klas.
 • We proberen zoveel als mogelijk 1,5 meter van elkaar te blijven.
 • De klassen worden de hele dag en ook tijdens de speeltijden verlucht.
 • Er is extra aandacht voor het veelvuldig handen wassen na elke speeltijd, bij eten, na wc, … Hiervoor werden in elke klas zeepdispensers en papieren handdoekverdelers bijgeplaatst.
 • De leerkracht zal een mondmasker en/of gezichtsbescherming dragen.
 • De speeltijden zijn opgesplitst in kleinere contactbubbels per klasgroep.
 • In de gangen is er een éénrichting aangeduid met pijlen zodat we elkaar niet moeten kruisen.
 • Het zwembad , de bib en de sporthal zijn nog steeds gesloten.
 • We sporten zoveel als mogelijk op ons eigen domein en in open lucht.
 • We volgen dus heel wat regels om een optimale veiligheid te garanderen maar 100% kan niemand en nergens geven !

Middag :

 • Er zijn nog geen warme maaltijden, iedereen brengt boterhammen mee.
 • Bij mooi weer : we eten buiten
 • Bij slecht weer : we eten aan individuele tafels in het eerste deel van de zaal
 • Iedereen heeft een vaste plaats en per klas afzonderlijke tijdstippen.
 • Er zijn wel opnieuw appelsap, fruitsap en spuitwater te verkrijgen met de oranje bonnetjes ( 4 drankjes voor 2 euro of 10 drankjes voor 5 euro).

Avond :

 • De lessen eindigen om 15u30 ( ook op vrijdag) zodat de gesplitste busritten voldoende tijd hebben om de kinderen thuis te brengen, de andere leerlingen blijven op de speelplaats onder begeleiding van enkele leerkrachten.
 • Op woensdag is er les tot 12 uur.
 • We vragen de ouders om hun kind op te halen aan het hek en het schoolterrein niet te betreden. Wie aan de schoolpoort wacht, vragen we ook om de regels van 1,5 meter afstand uit elkaar te respecteren.
 • Kinderen die naar de buidel gaan worden om 16u te voet onder begeleiding van een leerkracht naar de buidel gebracht.
 • Rond 16u45 vertrekt de tweede rit van de gespitste busritten en zijn alle leerlingen naar huis. Er is opvang voorzien tot 17 uur, op woensdag tot 13 uur.

Hoe organiseren we de verdere noodopvang op niet-lesdagen:

We blijven ook de noodopvang verzekeren op school voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of gaan werken of als het thuis wat moeilijk loopt.

Kinderen kunnen dus naar school komen om daar hun taken in een rustige omgeving te maken ! De ouders brengen deze kinderen ’s morgens naar school of de Buidel.

’s Middags voorziet iedereen zijn eigen boterhammen.

Een attest van de werkgever is niet noodzakelijk, we proberen extra administratie te beperken en rekenen op jullie eerlijkheid.

De uren van de opvang veranderen doordat elke dag nu een lesdag is voor een bepaalde groep en de bussen steeds rijden met een aangepaste rit.

Er is opvang op school (ma, di, do, vr) van 7u45 tot 17 uur, op woensdag is dit van 7u45 tot 13 uur.

Stuur steeds een mailtje aan de directeur als je gebruik wil maken van de opvang op school en / of gebruik maakt van de voor – en naschoolse opvang.

Wie langer of vroeger opvang nodig heeft kan terecht in BKO De Buidel.

 • Er is voorschoolse opvang in BKO De buidel van 6 u 30 tot 8 u 30 in Koekelare. De leerlingen komen onder begeleiding van de Buidel te voet naar school .
 • Er is naschoolse opvang in BKO De buidel van 16 u 00  tot 19u00 in Koekelare. De leerlingen gaan onder begeleiding van de school te voet naar de Buidel. Op woensdag is dit vanaf 12 uur tot 19u00.

Het busvervoer :

 • Je kan als ouder zelf je kind naar school brengen en/of ophalen.

Wie aan de schoolpoort wacht, vragen we ook om de regels van 1,5 meter afstand uit elkaar te respecteren. Ouders mogen het schooldomein niet betreden.

 • Je kind kan ook nog steeds te voet of met de fiets naar school komen.
 • De bussen vallen onder het ministerie van mobiliteit en De Lijn. Daar blijven de huidige regels tot op heden behouden. Door de regels omtrent social distancing is het aantal plaatsjes op de bus sterk beperkt, daarom is de busrit enkel voorzien voor de leerlingen die naar de lesdagen moeten komen. Er zit 1 leerling per bank en voldoende ver van elkaar, tenzij broers/zussen. Daardoor kunnen onze leerlingen nog niet elke dag naar school met de bus!
 • De bussen zullen dus 2 verschillende ritten hebben met een aangepast traject en tijdstippen. Dit is telkens voor de leerlingen die naar de lessen moeten komen.

Dus er is de rit van maandag, dinsdag en donderdag voor de leerlingen van PE 1, PE2, PE3, PE4, PE 8+SV. Op woensdag en vrijdag is er dan de andere rit voor de leerlingen van PE 5 , PE6 en PE7.

 •  Hierbij zijn er heel wat opgelegde regels te volgen om een optimale veiligheid van iedereen te garanderen.

Hoe verloopt het busvervoer :

 • Er is een koortsmeting als de kinderen opstappen. Wie koorts heeft of ziek is blijft thuis en mag niet naar school komen.
 • Bij het opstappen de handen ontsmetten. We voorzien alcoholgel.
 • Alle leerlingen ( ook jonger dan 12 jaar ) dragen een mondmasker op de bus.
 • Ook de bus begeleidster zal een mondmasker en bescherming dragen.
 • Heb je zelf een mondmasker zet het dan op voor het opstappen, anders krijg je een wasbaar mondmasker van de school. Dit is belangrijk om leerling, chauffeur en begeleider te beschermen.
 • De busrit is gesplitst en zal nadat er een tiental kinderen opgehaald werden eerst naar school rijden en dan de rest van het traject verder zetten en de volgende kinderen ophalen.
 • De bus wordt voor gebruik bij de heenrit én bij de terugrit gedesinfecteerd. Pas na desinfectie mogen bus begeleider en leerlingen opstappen.
 • Doordat de bus begeleidsters mee zijn met de busrit staan we met de leerkrachten in voor de opvang op school als er een busrit aankomt vanaf 7u45.
 • Ook ’s avonds blijven er leerkrachten langer op school om de leerlingen op de speelplaats op te vangen tijdens de gesplitste busritten tot 17 uur en op woensdag tot 13 uur.
 • We starten de gesplitste busrit om 15u30 en op woensdag om 12 uur.
 • Verwittig zeker de bus begeleidster of directeur als kinderen gebracht worden en niet moeten opgehaald worden. Als de BKO van uw gemeente opnieuw werkt, kan de bus ook daar de kinderen afzetten of ophalen.

Hierbij de nieuwe richturen :

Probeer tijdig klaar te staan. Alles is ook afhankelijk van het verkeer en wegwerken en het aantal leerlingen.

MAANDAG DINSDAG DONDERDAG WOENSDAG  VRIJDAG

Busrit 1 Mieke

OCHTEND :

7u10 Oudenburg 6u50 Bredene
7u15 Westkerke 7u10 Oudenburg
7u20 Gistel 7u20 Gistel
7u30 Zevekote 7u30 Zevekote
7u35 Zande 7u40 De Mokker
7u40 Leke 7u50 Koekelare Regenboog
7u55 Moere    
8u00 Koekelare Regenboog    

Vervolg rit 1 :

8u05 Koekelare Regenboog 8u00 Koekelare Regenboog
8u15 Eernegem 8u10 Eernegem
8u25 Ichtegem 8u20 Ichtegem
8u35 Koekelare Regenboog 8u30 Koekelare Regenboog

AVOND :

15u30 Koekelare Regenboog 12u00 15u30 Koekelare Regenboog
15u40 Eernegem 12u10 15u40 Ichtegem
15u50 Westkerke 12u20 15u50 Eernegem
16u00 Oudenburg 12u30 16u00Koekelare Regenboog
16u15 Gistel      
16u25 Zevekote      
16u30 Zande      
16u40 Leke      
16u55 Beerst      
17u05 Moere      
17u15 Koekelare Regenboog      

Vervolg rit 1 :

17u00Koekelare Regenboog 12u4016u10 Koekelare Regenboog
17u15 Ichtegem 12u50 16u20 De Mokker
17u30Koekelare Regenboog 13u00 16u30 Zevekote
    13u10 16u40 Gistel
    13u20 16u50 Oudenburg
    13u40 17u10 Bredene
    14u15 17u45 Koekelare Regenboog
MAANDAG DINSDAG DONDERDAG WOENSDAG  VRIJDAG

Busrit 2 Anny – Steffi

OCHTEND :

6u50 Oostkamp 6u50 Aartrijke
7u10 Zwevezele 7u10 Zedelgem
7u20 Lichtervelde 7u20 Lichtervelde
7u30 Torhout 7u30 Torhout
7u50 Staden 7u50 Staden
8u10 Koekelare Regenboog 8u00 Handzame
    8u10 Koekelare Regenboog

 Vervolg rit 2 :

8u15 Koekelare Regenboog 8u15 Koekelare Regenboog
8u20 Bovekerke 8u20 Bovekerke
8u25 Kortemark 8u30 Zarren
8u35 Koekelare Regenboog 8u40 Edewalle
    8u45 Koekelare Regenboog

AVOND :

15u30Koekelare Regenboog 12u00 15u30 Koekelare Regenboog
15u40 Bovekerke 12u10 15u40 Bovekerke
15u50 Kortemark 12u20 15u50 Zarren
16u05 Staden 12u30 16u00 Edewalle
16u20 Koekelare Regenboog 12u35 16u05 Koekelare Regenboog

Vervolg rit 2 :

16u30Koekelare Regenboog 12u40 16u10 Koekelare Regenboog
16u45 Torhout 12u50 16u20 Handzame
17u00 Lichtervelde 13u00 16u30 Staden
17u10 Zwevezele 13u10 16u50 Torhout
17u30 Oostkamp 13u20 17u00 Lichtervelde
18u00 Koekelare Regenboog 13u30 17u10 Zedelgem
    13u40 17u20 Aartrijke
    13u55 17u45Koekelare Regenboog

Volg steeds de laatste info op onze facebook pagina van de school of de website. www.regenboogkoekelare.be

We vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen thuis te laten.  Kinderen met zware hoest en/of koorts horen niet op school!  Ook kinderen van besmette ouders moeten thuis blijven. Verwittig de school als je het vermoeden hebt dat je kind of een lid van het gezin besmet is.  In dat geval neemt de school contact op met het CLB om het nodige te doen. Als kinderen op school ziek worden , dan plaatsen we ze in afzondering en moeten de ouders ze zo vlug mogelijk ophalen.

Op geregelde tijdstippen wordt de werking geëvalueerd en bijgestuurd volgens de richtlijnen vanuit Brussel en de minister. We houden jullie op de hoogte via mail. Ook op de website vind je ook alle informatie terug.

Dat is heel wat informatie! We hebben geprobeerd dit zo duidelijk mogelijk te brengen. Indien je nog vragen hebt, neem gerust contact op met de school.

Je kan op elk ogenblik met vragen directeur Koen contacteren :

GSM : 0496/ 231 803 of overdag op school : 051 / 580 510 of mail koen@regenboogkoekelare.be

Je ziet dat we heel wat extra inspanningen leveren in de Regenboog om alles vlot te laten verlopen. Zorg goed voor elkaar en tot binnenkort.

Met dank voor jullie medewerking,

Directeur Koen en het Regenboogteam