Werking

Uren van de les:

De lessen starten om 8u45 tot 11u55 en in de namiddag van 13u15 tot 16u
Op woensdag van 8u45 tot 11u30.  Bel gaat ‘s morgens al om 8u40 om tijdig in de klas te kunnen starten.

Op vrijdag eindigen de lessen om 15u. 
Er is natuurlijk een speeltijd in de voor – en namiddag.

Als je ziek bent of te laat zal komen, wordt steeds de school gemeld: 051/580 510 of 0496/231 803 of mail naar de directeur: koen@regenboogkoekelare.be

Bus:

Onze leerlingen krijgen rechtstreeks gratis busvervoer tot bij hen thuis. Dat wil zeggen dat ze worden opgehaald aan de deur en naar school gebracht worden zonder overstappen. Hiervoor hebben we 5 bussen die elk een rit maken doorheen onze regio.

De bussen halen kinderen op in Koekelare, Bovekerke, Zande, De Mokker, Leke, Diksmuide, Beerst, Keiem, Ichtegem, Eernegem, Bekegem, Moere, Zevekote, Gistel, Bredene, Oudenburg, Westkerke, Roksem, Torhout, Lichtervelde, Zwevezele, Vladslo, Werken, Zarren , Kortemark, Klerken, Houthulst, Edewalle, Handzame, Aartrijke en Oostkamp. Staat uw gemeente er nog niet bij, dan vragen we goedkeuring aan De Lijn. 

Meer info via de directeur.

Multidisciplinair team:

In de Regenboog werken heel wat mensen, naast de leerkrachten ASV (algemene en sociale vaardigheden), leerkrachten BLIO (individueel onderwijs), Leerkrachten BLOA en paramedici.  Het Regenboogteam volgt ook regelmatig diverse nascholingen om mee te zijn met het vernieuwde onderwijsveld.

Extra hulp door paramedici:

Op school krijgen de kinderen extra gratis hulp van logopedisten, kinesist, ergotherapeut, psycholoog  en orthopedagoog.

Dit is tijdens de lesuren, zodat het voor de kinderen geen extra belasting meer is na de uren.

Bij de LOGO is er extra hulp voor: taaldenken, spelling, uitspraak, lezen, spreekdurfontwikkeling, enz, …

Er worden ook vaardigheden aangeleerd om zelfstandig te leren werken met leesondersteunende software zoals Alinea. Zo zijn kinderen die naar het secundair trekken goed voorbereid.

Bij de KINE en ERGO is er extra hulp voor: algemene basismotoriek, schrijfmotoriek, fijne motoriek, grove motoriek, oog-hand coördinatie, evenwicht, ruimtelijk inzicht, fietstherapie, enz, …

Bij de PSYCHOLOOG kunnen de leerlingen praten over hun welbevinden en emoties. 

Bij de ORTHO is er extra hulp voor: het algemene leerproces, aanleren sociale vaardigheden. De orthopedagoog maakt voor kinderen met leer- en gedragsproblemen een behandel- en begeleidingsplan op dat hun situatie kan verbeteren.

Zodoende probeert de orthopedagoog ervoor te zorgen dat zij de opvoeding krijgen die het beste bij hun karakter en problemen aansluit.
Om dat te bereiken verricht de orthopedagoog psychologisch onderzoek bij de kinderen om te achterhalen met welke problemen zij kampen en wat de oorzaak is.
Bij de volgende behandeling betrekt de orthopedagoog ook de leerkrachten, de ouders, begeleiders, … De orthopedagoog geeft hen adviezen met betrekking tot de opvoeding van de leerling.

Reken en taallessen:

Onze leerlingen krijgen les in kleine groepjes waar er wordt gewerkt op het niveau en tempo van het kind. Voor elke leerling is er zo een eigen uitgewerkte leerstofladder en wordt er dus gedifferentieerd gewerkt. Doordat taal -en rekenlessen op hetzelfde ogenblik staan in alle klassen is een uitwisseling mogelijk naar de best aansluitende  niveaugroep.

Zwemlessen:

Zwemmen is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van kinderen. Daarbij is het ook een van de doelstellingen dat elke leerling in de lagere school leert zwemmen.

Op onze school gaan de zwemlessen door in het nieuwe zwembad “De Pluimen” van Diksmuide op vrijdagnamiddag. We zwemmen in niveaugroepen van watergewenning tot gebrevetteerde zwemmers. Dit is om de 2 weken. Zo kunnen we over een volledig schooljaar dit oefenen.

Sportlessen:

Wij sporten in de gemeentelijke sporthal, het domein de Mote en op de eigen sportterreinen van de Regenboog. Hierbij komen diverse sporten aan bod. We nemen ook deel aan buitenschoolse sportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport (MOEV) op woensdagnamiddag.

Ook over de middag is er een sportief aanbod.

Lessen Frans:

Als school voor buitengewoon onderwijs willen wij onze leerlingen kennis laten maken met het Frans. In de hoogste klassen is er daarom taalinitiatie Frans waarbij spreken, luisteren en opzoeken centraal staan. Zo krijgen de kinderen een basiskennis van deze vreemde taal om de overstap te maken naar het secundair onderwijs. Ook dit is in diverse niveaugroepen.

Techniek:

Techniek en technologie zijn uit onze maatschappij niet meer weg te denken. Daarom zijn er op onze school ook lessen techniek op elk niveau. Hierin krijgen de kinderen oog voor technische inzichten en vaardigheden, diverse materialen en gereedschap, met ook aandacht voor de noodzakelijke veiligheid. Een werkplan om planmatig en efficiënt te werken is hierbij noodzakelijk.

Crea en muzische vorming:

Kinderen hebben diverse talenten die allemaal belangrijk zijn. Als school hebben we ook hier aandacht voor. In de lessen muzische vorming werken we rond beeld, muziek, drama, …. Leerlingen kunnen zo creatief bezig zijn. Regelmatig werken we hiervoor in een schoolproject en klasdoorbrekend.

Verkeer en veiligheid:

Op school is er ook aandacht voor verkeersonderricht, zowel als voetganger als fietser of als toekomstige bestuurder. Voor kinderen die moeite hebben met fietsen is er fietstraining samen met de kine en de ergo. Ook tijdens de speeltijd staan er fietsen, steps, waveboards en go-carts ter beschikking om rijvaardigheden te oefenen.

ICT, computer en media :

Elk lokaal in De Regenboog beschikt over uitgebreide mediatechnieken. Daarbij staan er ook heel wat mobiele laptops en tablets ter beschikking waar de kinderen wekelijks op oefenen. Dit is zowel in de les of de werkhoeken.

Voor leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen gebruiken we ook extra software om het leerproces te ondersteunen via tablets. Zo leren ze zelfstandig deze ondersteuning te gebruiken bij een overstap naar het secundair onderwijs. Op de website kan je ook een deel digitale ondersteuning vinden met extra oefeningen voor de leerlingen.

Leeruitstappen en projecten:

We nemen ook deel aan heel wat culturele activiteiten. Zo bezoeken we ook eens een museum, gaan we naar een theatervoorstellingen, de bibliotheek, op schoolreis. 

Openlucht klassen:

Voor onze oudste leerlingen worden er elk jaar openluchtklassen georganiseerd. Deze zee – of bosklassen zijn voor de kinderen de beste vorm van realiteitsgebonden onderwijs. Ze leren samen leven, leren, werken met elkaar, op eigen benen staan, bezoeken plaatsen (kastelen, musea, grotten, parken, …) waar ze anders niet vaak komen, enz. Hiervoor voorzien we natuurlijk de nodige extra begeleiding van leerkrachten, directie en begeleiders. We werken hiervoor ook met een spaarkaart zodat het voor iedereen betaalbaar blijft zodat we in stapjes ons doel bereiken. Via de mutualiteit is er ook een deel terugbetaalbaar.

Huistaak:

Alle leerlingen krijgen ook meerdere keren per week huistaak. Hierbij worden vaardigheden en technieken ingeoefend die aangeleerd werden in de klas. Het is belangrijk dat kinderen dit zelfstandig kunnen maken zodat we een eerlijk beeld krijgen over de opgedane leerstof.

Voor de oudere leerlingen is dit natuurlijk wat meer dan voor de jongste groepen omdat ze voorbereid worden op het secundair.

Als leerlingen omwille van omstandigheden hun huistaak niet kunnen maken, krijgen ze de kans om dit in de speeltijd op school af te werken. 

Als het huistaak niet lukt of niet gemaakt kon worden, kun je dit melden aan de klasleerkracht via de agenda of op het huistaak te noteren.

Rapportering en evaluatie:

Op geregelde tijdstippen wordt er een evaluatie gemaakt van de schoolse vorderingen van de leerlingen. We doen dit aan de hand van proeven en een rapport. 

De rapporten bestaan uit doelen en hun evaluatie.

Bij de doelen gaan we aangegeven voor een bepaalde periode aan welke doelen voor elk leerstofonderdeel we gaan werken met de leerlingen.

Bij de evaluatie kijken we welke doelen behaald werden en welke nieuwe doelen we vooropstellen of moeten bijsturen.

Zo krijgt u een goed overzicht van de vorderingen in het kader van het breed evalueren.

Hiervoor zijn er ook steeds rapportbesprekingen voorzien waarbij de ouders van de klasleerkracht en de therapeuten info krijgen en samen bespreken hoe we werken.

Maaltijden:

In de Regenboog kan je vrij kiezen voor het middagmaal.

Je kan zelf boterhammen meebrengen.

Er is soep te verkrijgen en verzorgde warme maaltijden via de traiteur. Voor kinderen met voedselallergie kan een afzonderlijke maaltijd bekomen worden. (lactosevrij, vegetarisch)

We hangen de dagelijkse menu telkens uit op de speelplaats. Via mail, facebook of op onze website krijgen de ouders ook de menu van de hele maand thuis.

Fruit op school:

Woensdag = fruitdag in onze school

We werken met fruit in de boekentas: dit is fruit die ouders meegeven naar school. Zo beperken we de kosten en kan iedereen het fruit kiezen die je zelf lekker vindt. Fruit is immers gezond en zit boordevol vitamines.

Ook op andere dagen is fruit meegegeven aan te raden.  De traiteur zorgt in de refter ook regelmatig voor een stuk fruit als dessert.

We nemen ook deel aan diverse fruitwedstrijden! Elk schooljaar is ook het project van “Oog voor lekkers” waardoor er elke week nog een extra stuk fruit gratis, aan de kinderen wordt aangeboden na de maaltijd of ‘s morgens op de speelplaats of samen in de klas.

Milieu op school (MOS):

Binnen de school werken we ook in de klas, de eetzaal, de speelplaats aan milieu op school (MOS). We willen immers de mooie groene omgeving van de school ook in de toekomst optimaal creëren.

We doen mee met Mooimakers en zijn verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil in onze schoolomgeving en er worden hierover lessen op school gegeven. We brengen ook een bezoek aan het containerpark of de installatie van Mirom.

Voor een nette school zorgen we allemaal samen en daarom sorteren we afval in de juiste bakken. We werken ook samen met BEBAT om gebruikte en lege batterijen in te zamelen. De groene ton staat op de speelplaats. De batterijen worden opgehaald door BEBAT en hiervoor krijgen we extra sport en spel materiaal.

Generatie rookvrij:

Onze gemeente Koekelare, de Regenboogschool en de leerlingen behoren tot generatie rookvrij. Op het volledige schooldomein is er dan ook een rookverbod.