Update Coronavirus

Beste ouders,

 De Nationale Veiligheidsraad neemt verregaande maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Alle lessen worden opgeschort, cafés en restaurants moeten de deuren sluiten. Enkel voedingswinkels en apothekers, blijven tijdens het weekend open.

In het kader van de bestrijding van het coronavirus heeft de federale overheid beslist om alle lessen op te schorten vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

Als school is het onze plicht om kwetsbare groepen te helpen beschermen, het mogelijk verspreiden van het virus in te dijken en pro-actief maatregelen te treffen om zo de continuïteit van de werking te kunnen garanderen. We volgen dan ook de beslissingen die door de Veiligheidsraad en het Ministerie van Onderwijs worden opgelegd.

Er is tot op vandaag 13 maart geen enkele melding van een leerling of personeelslid in de Regenboog, die besmet is met het coronavirus. We kondigen enkel maatregelen aan ter preventie.

Alle lessen worden geschorst . We vragen uitdrukkelijk om uw kinderen thuis op te vangen.

Maar we blijven opvang verzekeren voor de leerlingen van wie de ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien. Hierbij geven we voorrang aan kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezag afdelingen ( openbare veiligheid) en mensen die absoluut geen ander opvangalternatief kunnen vinden.

Hierbij enkele maatregelen :

 • Er rijden geen schoolbussen meer die de kinderen thuis ophalen. Ouders die gebruik maken van de opvang op school staan dus zelf in voor vervoer.
 • Over de middag zijn er geen warme maaltijden en ook geen soep.

        Er is wel de mogelijkheid om je boterhammen te eten in de refter.

 • Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand en ventilatie.
 • Tot aan de paasvakantie is het zwembad , de bibliotheek en de sporthal gesloten. Ook deze lessen kunnen dus niet doorgaan.
 • Externen hebben geen toegang tot de school.
 • De ochtend opvang – en avondopvang in BKO De buidel en vele andere BKO’s gaat gewoon door. Neem hierover contact op met je BKO. We gaan te voet van de buidel naar school en terug.
 • Deze periode is geen extra vakantie. Het personeel en de directie is steeds aanwezig op school.
 • De leerkrachten zullen iedereen nog contacteren over hoe de leerstof verder aangepakt zal worden.
 •  Volg steeds de laatste info op onze facebook pagina van de school of de website. www.regenboogkoekelare.be
 • Je kan op elk ogenblik met vragen directeur Koen contacteren :

GSM : 0496/ 231 803 of overdag op school : 051 / 580 510 of mail koen@regenboogkoekelare.be

 • Voor een vlotte organisatie vragen we om te melden via de directeur voor zondagavond 18 uur als je naar school komt.

Wat kan je als ouder doen?  

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind ( vooral koorts, hoesten, grieperig voelen ). Als die optreden, neem contact op met de huisarts.

 • We vragen uitdrukkelijk om zieke kinderen thuis te laten.  Kinderen met zware hoest en/of koorts horen niet op school! 
 • Verwittig de school als je het vermoeden hebt dat je kind of een lid van het gezin besmet is.  In dat geval neemt de school contact op met het CLB om het nodige te doen.
 • Als je kind ziek is, laat het dan niet opvangen door de grootouders 

( = kwetsbare groep) en zeker niet naar school sturen !

Met dank voor uw begrip,

Met vriendelijke groeten,

Directeur Koen en het Regenboogteam