Steun aan De Regenboog

Onze school De Regenboog is ontstaan in 1970 en heeft dan ook een jarenlange know-how op het gebied van het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden.

Aanvankelijk was de school gevestigd in de Moerestraat, waar nu het cultureel centrum De Balluchon staat. Sinds 2006 zitten we in onze nieuwe en moderne schoolgebouwen in de Belhuttebaan 24 A. Naast het basisaanbod van type 1 en type 8 voor kinderen met diverse leerproblemen en leerstoornissen is er sinds het M-decreet eveneens een geintegreede werking van type 9. Dit is voor leerlingen met een normale begaafdheid en de diagnose ASS ( autisme ).

Daarom wensen we onze school verder aan te passen aan alle noden en behoeften om onze leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.

De Regenboogschool ligt in een oase van groen aan het park ‘De Mote’, wat rust brengt voor de leerlingen. De gebouwen hebben een duidelijke structuur. Speciaal voor de leerlingen met autisme werd er een ruime snoezelruimte ingericht. Maar ook voor de andere kinderen komt dit project ten goede. In de zomer van 2012 werd er ook een nieuw dierenpark aangelegd en recent volgden er schoolmoestuintjes. Er volgde de aanleg van een sportveld en extra materiaal op de speelplaats. Recent volgde de uitbouw van time-out ruimtes.

We proberen hierbij steeds een meerwaarde voor onze leerlingen te realiseren.

We zijn dankbaar dat de vriendenkring van de Regenboogschool onze pedagogische projecten ondersteunt en elk jaar is er de eerste zaterdag van oktober eveneens een Truckrun voor onze kinderen door de Truckers voor kinderen v.z.w..

We kunnen ook rekenen op bijzondere partners die specifieke projecten ondersteunen :

 • CERA fonds : project Snoezelruimte
 • Provinciaal Militair Commando : € 3000 voor project digitalisering
 • Johan Cloet : € 1500 voor project sportmateriaal
 • 24 uur van Leke : € 1500 voor project speelplaatswerking
 • Zonta Club Diksmuide : € 1000 voor project Time-Out werking
 • CAW Brugge : bureelstoelen voor de computerklas
 • Kiwani’s Middelkerke : 2 I-Pads voor leesondersteuning.

Wenst U persoonlijk of met uw bedrijf, vereniging of serviceclub onze school voor buitengewoon onderwijs te ondersteunen.

Neem hiervoor contact op met voorzitter Tilde Brackx of directeur Koen Denduyver.

Hoe kunt U helpen :

  • Steun een project
   • We werken samen met U een specifiek project uit ten voordele van de onderwijsondersteuning van onze leerlingen.
 • Stort een eenmalige bijdrage
  • Met uw bijdrage betalen we heel wat algemene onkosten voor de pedagogische ondersteuning van onze leerlingen. Zelfs een kleine bijdrage maakt een groot verschil
 • Levering van materialen
  • Wat voor U soms onbruikbaar lijkt, kan voor onze school een meerwaarde betekenen : computers, laptops, kasten, stoelen , knutselmateriaal, papier, …
 • Sponsor als bedrijf
  • Ondernemen is vandaag meer dan een bedrijf leiden: elk bedrijf vervult ook een maatschappelijke rol. Investeert u mee in kinderen van bij ons en geeft u kansen aan de talenten van morgen?
 • Neem de Regenboog op in uw nalatenschap
  • Het is mogelijk om onze Regenboogschool ook na uw overlijden te blijven steunen door uw vermogen of een deel ervan via testament aan VZW De Regenboog na te laten.

Hoe kunt u De Regenboog begunstigen in uw testament? Er zijn verschillende manieren. We zetten ze hieronder op een rij:

 • Bijzonder legaat
  U laat ons een heel specifiek goed (bijv. uw juwelen of uw huis) of een welbepaalde geldsom na.
 • Duolegaat
  U kent De Regenboog een legaat toe op voorwaarde dat wij de successierechten van de andere begunstigde(n) (uw familie, buren, vrienden, …) betalen.
 • Legaat ten algemene titel
  U laat ons een welbepaald breukdeel van uw vermogen na.
 • Algemeen legaat
  U kent uw totale nalatenschap toe aan BO de Regenboog.

Uw steun en giften zijn steeds welkom. Alvast dank bij voorbaat.

Storten kan op het rekeningnummer van de vzw Regenboog, Belhuttebaan 24a, 8680 Koekelare:
IBAN BE93 7382 0808 8967
BIC: KREDBEBB

Gebruik als mededeling: ‘Ik steun een Regenboogkind’.

IMG_2208 IMG_2485 IMG_2096foto24uleke