Steun aan De Regenboog

Onze school De Regenboog is ontstaan ​​in 1970 en heeft dan ook een jarenlange knowhow op het gebied van het begeleiden van kinderen met leermoeilijkheden.

Aanvankelijk was de school gevestigd in de Moerestraat, waar nu het cultureel centrum De Balluchon staat. Sinds 2006 zitten we in onze nieuwe en moderne schoolgebouwen in de Belhuttebaan 24 A. Naast het basisaanbod (vroeger type 1 en type 8 ) voor kinderen met diverse leerproblemen en leerstoornissen is er sinds het M-decreet ook een geïntegreerde werking van type 9 . Dit is voor leerlingen met een normale begaafdheid en de diagnose ASS ( autisme) .

Daarom wensen we onze school verder aan te passen aan alle noden en behoeften om onze leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen.

De Regenboogschool ligt in een oase van groen aan het park ‘De Mote’, wat rust brengt voor onze leerlingen. De gebouwen hebben een duidelijke structuur. Speciaal voor de leerlingen met autisme werd een ruime snoezelruimte ingericht. Maar ook voor de andere kinderen komt dit project ten goede. In de zomer van 2012 werd er ook een nieuw dierenpark aangelegd en daarna kwamen er schoolmoestuintjes. Er volgde de aanleg van een sportveld en extra materiaal op de speelplaats. Recente volgden de uitbouw van diverse time-out ruimtes binnen en buiten op de speelplaats. Alle klassen werden in 2018 uitgerust met grote tv-schermen en voor leerlingen met dyslexie zetten we in op I-pads en leesondersteunende software.

We proberen hierbij steeds een meerwaarde voor onze leerlingen te realiseren en noden en trends in onderwijs op te volgen.

We zijn dankbaar dat de vriendenkring van de Regenboogschool vzw onze pedagogische projecten ondersteunt en elk jaar is er de eerste zaterdag van oktober ook een Truckrun voor onze kinderen door de Truckers voor kinderen vzw . Ook zij ondersteunen de school.

We kunnen ook rekenen op bijzondere partners die specifieke projecten ondersteunden gedurende de voorbije jaren:

 • CERA fonds : project Snoezelruimte
 • Provinciaal Militair Commando : € 3000 voor project digitalisering
 • Johan Cloet : € 1500 voor project sportmateriaal
 • 24 uur van Leke : € 1500 voor project speelplaatswerking
 • Zonta Club Diksmuide : € 1000 voor project Time-Out werking
 • CAW Brugge : bureelstoelen voor de computerklas
 • Kiwani’s Middelkerke : 2 I-Pads voor leesondersteuning.
 • Inner Wheel Oostende : 5 I-Pads voor leesondersteuning.
 • Rode Neuzendag fonds : Steun voor project buiten Time-out en weerbaarheid.
 • Kiwani’s Hinterland : Bescherming zonneallergie met scherm boven zandbak
 • Kiwani’s Diksmuide : Steun project fijn motorisch materiaal
 • Kiwani’s Hinterland : Steun project aangepaste leesboeken voor kinderen met leesproblemen.
 • G-Sport Vlaanderen : Steun motorisch bewegingsparcours
 • Lions BO4 Oostende : Steun project rekenkeuken
 • Rotary Houtland : Steun project lege brooddozen
 • Rotary Ter Streep : Steun project gevoelens en emotioneel materiaal
 • X-Mas Trail Koekelare : Steun project motorisch materiaal
 • Lions BO4 Oostende : Steun project digitaal scherm
 • Zonta Diksmuide : steun digitale ondersteuning

Wenst U persoonlijk of met uw bedrijf, vereniging of serviceclub onze school voor buitengewoon onderwijs te ondersteunen.

Neem hiervoor contact op met voorzitter Tilde Brackx  of via directeur Koen Denduyver.

Mail naar: voorzitter@regenboogkoekelare.be of koen@regenboogkoekelare.be 

In naam van onze kinderen alvast dankjewel !

IMG_2208 IMG_2485 IMG_2096foto24uleke


Hoe kunt U helpen:

 • Steun een project    
  • We werken samen met U een specifiek project uit ten voordele van de onderwijsondersteuning van onze leerlingen.
 • Stort een eenmalige bijdrage    
  • Met uw bijdrage betalen we heel wat algemene kosten voor de pedagogische ondersteuning van onze leerlingen. Al een kleine bijdrage maakt een groot verschil.
 • Levering van materialen
  • Wat voor U soms onbruikbaar lijkt, is voor onze school een meerwaarde van belang: computers, laptops, kasten, stoelen, knutselmateriaal, papier, speelgoed, …
 • Sponsor als bedrijf
  • Ondernemen is vandaag meer dan een bedrijf leiden: elk bedrijf vervult ook een maatschappelijke rol. Investeert u mee in kinderen van bij ons en geeft u kansen aan de talenten van morgen?
 • Neem de Regenboog op in uw nalatenschap
  • Het is mogelijk om onze Regenboogschool ook na uw overlijden te blijven steunen door uw vermogen van een deel ervan via testament aan VZW De Regenboog na te laten.

Hoe kunt u De Regenboog begunstigen in uw testament? Er zijn verschillende manieren. We zetten ze op een rij:

 • Bijzonder legaat
  U laat ons een heel specifiek goed (bijv. Uw juwelen of uw huis) of een welbepaalde geldsom na.
 • Duolegaat
  U kent De Regenboog een legaat toe op voorwaarde dat wij de successierechten van de andere begunstigden (uw familie, buren, vrienden, …) betalen.
 • Legaat ten algemene titel
  U laat ons een welbepaald breukdeel van uw vermogen na.
 • Algemeen legaat
  U kent uw totale nalatenschap toe aan BO De Regenboog vzw.

Uw steun en geschenken zijn altijd welkom. Alvast dank bij voorbaat.

Storten kan op het rekeningnummer van de vzw De Regenboog , Belhuttebaan 24a, 8680 Koekelare:
IBAN BE93 7382 0808 8967  BIC: KREDBEBB
Gebruik als mededeling: ‘Ik steun een Regenboogkind’.