Samenwerking

Schoolbestuur  De Regenboog vzw

Het schoolbestuur draagt ​​de eindverantwoordelijkheid voor het hele schoolgebeuren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en geschetst de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De gevolmachtigd voorzitter is mevrouw  Tilde Brackx

Andere leden van het schoolbestuur zijn Frans Dereeper, Jan Ducatteeuw, Katrien Lievens, Sofie Goossens, Dirk Hindryckx en Erik Dewilde

Het ondernemingsnummer is 0418.256.872, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

CLB

logo_clbOm doorverwezen te worden naar onze school heb je een attest van het CLB nodig.

Wij werken samen met het CLB van Oostende. Het CLB is te bereiken in de Pensjagersstraat 30 te 8400 Oostende. Telefoneren kan ook op 059/50 68 01, mailen via: clboostende@clboostende.be

Bezoek ook de site van het clb: www.clboostende.be
Wilt u meer weten over hoe u zo’n attest aanvraagt? Neem contact op via de contactpagina. Op 1 september 2019 fusioneerden Vrij CLB Brugge, Vrij CLB Oostkust en het Vrij CLB Oostende-Gistel. Hierbij werd gekozen voor een nieuwe naam: Vrij CLB De Havens.

VOOP Vlaams Onderwijs Overlegplatvorm

vooplogo2VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die 20 scholen in Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), over secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs.

Al deze scholen (op één uitzondering na) behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische (…) scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net.

De volgende scholen van het buitengewoon onderwijs vallen onder deze koepel: De Regenboog Koekelare, Blijdorp Buggenhout, Eureka Leuven, Levenslust Lennik, Triolo Brasschaat en Ritmica Hove

Vriendenkring De Regenboog vzw

vriendenkring Regenboog

Onze school heeft een vriendenkring die activiteiten organiseert ten voordele van onze school. Jaarlijks is een verkoop van steunkaarten en een lekker onbijt aan huis geleverd op moederdag. Zo komt de vriendenkring dan tussen voor uitstappen, educatieve tijdschriften, extra banken, enz …
Leden zijn: Chris Anseeuw, Frans Dereeper, Marc Vierstraete, Marc Verschingel en Henk Hindryckx

Truckrun

truckrun2011
Jaarlijks is er voor de kinderen van onze school een TRUCKRUN.

Dit is steeds de eerste zaterdag van oktober.

Onze leerlingen kunnen dan eens meerijden met een grote truck doorheen de regio. ‘s Avonds is er ook een feestmaal in de Balluchon.
Het bestuur van de Truckers voor kinderen vzw bestaat uit: Frans Dereeper, Geert Christiaen, Koen Denduyver, Vanessa Dhiedt, Erik Dewilde, Kristien Plaisier, Peter Desloover en Lieve Plaisier.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in de Regenboog. Met acties en activiteiten ondersteunen ze de schoolwerking en voorzien ze een tussenkomst in de schoolreis, een ontbijt bij de start van het schooljaar.
De voorzitter van de ouderraad is mevrouw  Evelien Delva .
Andere leden van de ouderraad zijn: Koen Van Moortel, Nele Dubruqué, Kelly Maertens, Stefanie Cordy.

Schoolraad

De schoolraad is een adviesraad waarin alle geledingen zijn afgevaardigd zijn die het schoolgebeuren vorm geven: de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Naast de directeur is er ook een afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig zonder stemrecht.

De voorzitter van de schoolraad is mevrouw  Evelien Delva .

De samenstelling is ook als volgt: voor de ouders Koen Van Moortel en Evelien Delva, voor de leerkrachten: Karen Van Overloop en Tessa Desloover, voor de lokale gemeenschap: Marc Vierstraete. Zijn ook aanwezig met raadgevende stem: voor het schoolbestuur Jan Ducatteeuw en directeur Koen Denduyver. Elke 4 jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad.

Kinderinternaat

kinderinternaatSommige kinderen bevinden zich in een moeilijke leefsituatie. Ze hebben reddingsboeien nodig van dag tot dag te kunnen leven.

Ouders die bijvoorbeeld alleen door het leven gaan en niet in staat zijn om hun kinderen de hele week lang de zorg te bieden die zij hun kinderen willen geven, kunnen terecht in het kinderinternaat van Kortemark.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Meer info: https://zustersvanliefde.be/kinderinternaat
Zr. Godelieve Vlaemynck, Hospitaalstraat 24, 8610 Kortemark Tel: +32 51 56 62 00