Samenwerking

Schoolbestuur  De Regenboog vzw

Het schoolbestuur draagt ​​de eindverantwoordelijkheid voor het hele schoolgebeuren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De gevolmachtigd voorzitter is mevrouw  Tilde Brackx

Andere leden van het schoolbestuur zijn Frans Dereeper, Jan Ducatteeuw, Katrien Lievens, Sofie Goossens, Dirk Hindryckx, Erik Dewilde en Hendrik D’Hulster.

Het ondernemingsnummer is 0418.256.872, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

CLB

logo_clbOm doorverwezen te worden naar onze school heb je een attest van het CLB nodig. (centrum voor leerlingenbegeleiding). Het is het CLB dat samenwerkt met de huidige school van je zoon of dochter die het attest van doorverwijzing zal opmaken.

De Regenboog werkt zelf samen met het vrij CLB van Oostende. Het CLB is te bereiken in de Pensjagersstraat 30 te 8400 Oostende. Telefoneren kan ook op 059/50 68 01. Je kunt ook een afspraak maken met een medewerker op onze school.

Op 1 september 2019 fusioneerden Vrij CLB Brugge, Vrij CLB Oostkust en het Vrij CLB Oostende-Gistel. Hierbij werd gekozen voor een nieuwe naam: Vrij CLB De Havens.

 Bezoek ook de site van het clb: www.vrijclbdehavens.be

De contactpersoon voor onze school is  Emelie Butseraen (Psycho-pedagogisch consulente) via mail:  emelie.butseraen@vrijclbdehavens.be

Wilt u meer weten over hoe u zo’n attest aanvraagt? Neem contact op via de contactpagina.

VOOP Vlaams Onderwijs Overlegplatform

voplogo2VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die 20 scholen in Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs, over secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs.

Al deze scholen behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net.

De pedagogische begeleidingsdienst van VOOP werkt vraaggestuurd aan kwaliteitsvol en inovatief onderwijs in Vlaanderen. Volgende scholen van het buitengewoon onderwijs vallen onder deze VOOP-koepel: De Regenboog Koekelare, Blijdorp Buggenhout, Eureka Leuven, Levenslust Lennik, Triolo Brasschaat en Ritmica Hove. 

Vriendenkring De Regenboog vzw

vriendenkring Regenboog

Onze school heeft een vriendenkring die activiteiten organiseert ten voordele van onze school. Jaarlijks is er een verkoop van steunkaarten en een lekker onbijt aan huis geleverd op moederdag. Zo komt de vriendenkring tussen voor uitstappen, educatieve tijdschriften, extra banken, digitale schermen, enz …
De leden zijn: Frans Dereeper, Marc Vierstraete, Marc Verschingel, Wim Tyvaert en Henk Hindryckx.

Truckrun

truckrun2011
Jaarlijks is er voor de kinderen van onze school een TRUCKRUN.

Dit is de eerste zaterdag van oktober .

Onze leerlingen kunnen dan eens meerijden met een grote vrachtwagen door de regio. ‘s Avonds is er ook een feestmaal in de Balluchon en de opbrengt gaat opnieuw naar projecten in de Regenboogschool.
Het bestuur van de Truckers voor kinderen vzw bestaat uit: Frans Dereeper, Geert Christiaen, Koen Denduyver,  Erik Dewilde, Kristien Plaisier en Peter Desloover.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in de Regenboog. Met acties en activiteiten ondersteunen ze de schoolwerking en voorzien ze een tussenkomst in de schoolreis of openluchtklassen, een ontbijt, een ijsje, steun aan de nacht van de schoolverlaters, ….
De voorzitter van de ouderraad is mevrouw  Evelien Delva .
Andere leden van de ouderraad zijn: Koen Van Moortel, Kelly Maertens, Stefanie Cordy, Joyce Deprince. 

Schoolraad

De schoolraad is een adviesraad waarin alle geledingen afgevaardigd zijn die het schoolgebeuren vorm geven: de ouders, de leraren en de lokale gemeenschap. Naast de directeur is er ook een afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig zonder stemrecht.

De voorzitter van de schoolraad is mevrouw  Evelien Delva .

De samenstelling is als volgt: voor de ouders Koen Van Moortel en Evelien Delva, voor de leraren: Hilde Van Huylenbrouck en Patricia Doise, voor de lokale gemeenschap: Marc Vierstraete. Zijn ook aanwezig met raadgevende stam: voor het schoolbestuur Jan Ducatteeuw en directeur Koen Denduyver. Elke 4 jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad.

Kinderinternaat

kinderinternaatSommige kinderen bevinden zich in een moeilijke leefsituatie. Ze hebben reddingsboeien nodig om van dag tot dag te kunnen leven.

Ouders die bijvoorbeeld alleen door het leven gaan en niet in staat zijn om hun kinderen de hele week lang de zorg te bieden die zij hun kinderen willen geven, kunnen terecht in het kinderinternaat van Kortemark.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Zr. Godelieve Vlaemynck, Hospitaalstraat 24, 8610 Kortemark
Tel: 051/56 62 00

Arcade vzw

VZW Arcade is een organisatie bijzondere jeugdzorg met een erkenning voor verblijf en rechtstreekse contextbegeleiding.
ARCADE wil kwalitatieve hulp aan minderjarige kinderen / jongeren in een mindere leefsituatie en hun gezin.
Deze hulp gebeurt ofwel via contextbegeleiding ofwel wordt die hulp gerealiseerd via residentieel verblijf van één van kinderen.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Meer info: www.arcadevzw.be

Arcade vzw: Zevekotestraat 58b, 8470 Gistel Tel: 059/27 09 00

Mail: info@arcadevzw.be