Samenwerking

Schoolbestuur  De Regenboog vzw

Het schoolbestuur draagt ​​de eindverantwoordelijkheid voor het hele schoolgebeuren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en de voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De gevolmachtigd voorzitter is mevrouw  Tilde Brackx

Je kan haar mailen via: voorzitter@regenboogkoekelare.be

Er is een bestuur en een algemene vergadering van de vzw. Andere leden van het schoolbestuur zijn Frans Dereeper, Jan Ducatteeuw, Katrien Lievens, Sofie Goossens, Dirk Hindryckx, Erik Dewilde, Hendrik D’Hulster, John Capon en Daniël Beernaert.

Het ondernemingsnummer is 0418.256.872, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende

CLB De Havens

Om doorverwezen te worden naar onze school heb je een attest van het CLB nodig. (centrum voor leerlingenbegeleiding). Het is het CLB dat samenwerkt met de huidige school van je zoon of dochter die het attest van doorverwijzing zal opmaken. Dit moet een attest zijn van de aangeboden onderwijstypes ( type BA of type 9 ).

De Regenboog werkt zelf samen met het vrij CLB van Oostende. Het CLB is te bereiken in de Pensjagersstraat 30 te 8400 Oostende. Telefoneren kan ook op 059/50 68 01. Je kunt ook een afspraak maken met een medewerker op onze school.

Op 1 september 2019 fusioneerden Vrij CLB Brugge, Vrij CLB Oostkust en het Vrij CLB Oostende-Gistel. Hierbij werd gekozen voor een nieuwe naam: Vrij CLB De Havens.

 Bezoek ook de site van het clb: www.vrijclbdehavens.be

De contactpersoon voor onze school is  Emelie Butseraen (Psycho-pedagogisch consulente) via mail:  emelie.butseraen@vrijclbdehavens.be

VOOP  Vrijdenkende en Onafhankelijke Onderwijspartners

Als koepel ondersteunen en vertegenwoordigen wij elk vrij, niet-confessioneel schoolbestuur dat wil gaan voor een groeiende onderwijskwaliteit binnen zijn scholen. We doen dat op een transparante en toegankelijke manier en met behoud van de autonomie.

De koepel groepeert een 20 tal scholen in Vlaanderen gaande van basisonderwijs en secundair onderwijs. Dit zowel gewoon en buitengewoon onderwijs.

De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net.

De pedagogische begeleidingsdienst van VOOP werkt vraaggestuurd aan kwaliteitsvol en inovatief onderwijs in Vlaanderen. Volgende scholen van het buitengewoon onderwijs vallen onder deze VOOP-koepel: De Regenboog Koekelare, Blijdorp Buggenhout, Eureka Leuven, Levenslust Lennik, Triolo Brasschaat en Ritmica Hove. 

Behoud van de eigenheid van de school

De visie op onderwijskwaliteit van een school(bestuur) staat voor ons centraal. Ieder bestuur bepaalt zelf hoe het de kwaliteit van zijn onderwijs -via het eigen pedagogisch project- naar een professioneler niveau wil brengen. Wij bieden een spiegel, ondersteunen het reflectief en innovatief vermogen en begeleiden scholen en schoolbesturen in het realiseren van hun project. Deze autonomie is er zowel voor scholen die reeds lang bij VOOP zijn aangesloten als voor recent toegetreden instellingen of voor nieuwe schoolinitiatieven.

Meer info over de VOOP koepel kan je vinden op :  www.voop.be

Vriendenkring De Regenboog vzw

vriendenkring Regenboog

Onze school heeft een vriendenkring die activiteiten organiseert ten voordele van onze school. Jaarlijks is er een verkoop van steunkaarten en een lekker ontbijt aan huis geleverd op moederdag. Zo komt de vriendenkring tussen voor uitstappen, educatieve tijdschriften, extra banken, digitale schermen, enz …
De leden zijn: Frans Dereeper, Marc Vierstraete, Marc Verschingel, Wim Tyvaert en Henk Hindryckx.

Truckrun Truckers voor kinderen vzw

Jaarlijks is er voor de kinderen van onze school een TRUCKRUN.

Dit is steeds de eerste zaterdag van oktober .

Onze leerlingen krijgen de kans om dan eens mee te rijden met een grote vrachtwagen door de regio. ‘s Avonds is er ook een feestmaal in de Balluchon en de opbrengt gaat opnieuw naar projecten in de Regenboogschool.
Het bestuur van de Truckers voor kinderen vzw bestaat uit: voorzitter Frans Dereeper, bestuursleden : Geert Christiaen, Koen Denduyver, Erik Dewilde, Kristien Plaisier en Peter Desloover.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in de Regenboog. Met acties en activiteiten ondersteunen ze de schoolwerking en voorzien ze een tussenkomst in de schoolreis, openluchtklassen, een gezond ontbijt, een ijsje op het einde van het schooljaar, steun aan de nacht van de schoolverlaters, ….

De leden van de ouderraad zijn: Evy Vandaele, Kelly Maertens, Erwin Samyn, Saskia Verplancke, Bart Verduyn, Annelies Schalk en Michel Van Brugghe.

Schoolraad

De schoolraad is een adviesraad waarin alle geledingen afgevaardigd zijn die het schoolgebeuren vorm geven: de ouders, de leraren en de lokale gemeenschap. Naast de directeur is er ook een afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig zonder stemrecht.

In januari was er de verkiezing van een nieuwe voorzitter van de schoolraad : Hilde Van Huylenbrouck.

De samenstelling is als volgt: voor de ouders: Kelly Maertens en Erwin Samyn, voor de leerkrachten: Hilde Van Huylenbrouck en Mariska D’Hoore, voor de lokale gemeenschap: Marc Vierstraete. Zijn ook aanwezig met raadgevende stam: voor het schoolbestuur Jan Ducatteeuw en directeur Koen Denduyver. Elke 4 jaar zijn er nieuwe verkiezingen voor de schoolraad.

Kinderinternaat

kinderinternaatSommige kinderen bevinden zich in een moeilijke leefsituatie. Ze hebben reddingsboeien nodig om van dag tot dag te kunnen leven.

Ouders die bijvoorbeeld alleen door het leven gaan en niet in staat zijn om hun kinderen de hele week lang de zorg te bieden die zij hun kinderen willen geven, kunnen terecht in het kinderinternaat van Kortemark.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Meer info: https://zustersvanliefde.be/kinderinternaat
Zr. Godelieve Vlaemynck, Hospitaalstraat 24, 8610 Kortemark, Tel: 051/56 62 00

Internaat MMI

Ook op het internaat van het MMI in Kortemark kunnen leerlingen verblijven.

Het opvoedersteam wil partner zijn van de ouders, de school en externe diensten in de opvoeding van de internen. Daarbij is elke schakel belangrijk. We werken nauw samen met de internen en hun ouders. We streven ernaar om vanuit een duidelijke structuur fysieke en emotionele veiligheid te bieden. Op die manier kan elke intern zich goed voelen en hebben de ouders het volle vertrouwen in onze werking.

De schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Meer info: https://www.mmikortemark.be/internaat
MMI Handzamestraat 18, 8610 Kortemark, Tel: 051 / 57 59 20 of 0472 / 12 20 32

Een mailtje sturen kan vanzelfsprekend ook. Je stuurt naar katrien.vandenabeele@mmikortemark.be.

Arcade vzw

VZW Arcade is een organisatie bijzondere jeugdzorg met een erkenning voor verblijf en rechtstreekse contextbegeleiding.
ARCADE wil kwalitatieve hulp aan minderjarige kinderen / jongeren in een mindere leefsituatie en hun gezin.
Deze hulp gebeurt ofwel via contextbegeleiding ofwel wordt die hulp gerealiseerd via residentieel verblijf van één van kinderen.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen gratis op en brengt ze ook ‘s avonds terug.

Meer info: www.arcadevzw.be
Arcade vzw: Zevekotestraat 58b, 8470 Gistel Tel: 059/27 09 00
Mail: info@arcadevzw.be