Samenwerking

Schoolbestuur

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het hele schoolgebeuren. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De gevolmachtigd voorzitter is mevrouw Tilde Brackx

Andere leden van het schoolbestuur zijn Frans Dereeper, Jan Ducatteeuw, Katrien Lievens, Sofie Goossens, Dirk Hindryckx en Erik Dewilde

CLB

logo_clbOm doorverwezen te worden naar onze school heb je een attest van het CLB nodig. Wij werken samen met het CLB van Oostende. Het CLB kan je bereiken in de Frére Orbanstraat 145 te 8400 Oostende. Telefoneren kan ook op 059 / 50 68 01, mailen via : clboostende@clboostende.be

Bezoek ook de site van het clb : www.clboostende.be
Wilt u meer weten over hoe je zo’n attest aanvraagt? Neem contact met ons op via de contactpagina.

VOOP  Vlaams Onderwijs Overlegplatvorm

vooplogo2VOOP vzw – Vlaams Onderwijs OverlegPlatform – is een koepel die 21 scholen in Vlaanderen groepeert gaande van basisonderwijs (gewoon en buitengewoon), over secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) tot volwassenenonderwijs.

Al deze scholen (op één uitzondering na) behoren tot het vrij gesubsidieerd niet-confessioneel onderwijs. De koepel VOOP vzw valt samen met andere koepels als de Federatie van Steinerscholen, FOPEM (Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen) en de Katholieke, Joodse, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische (…) scholen onder één net, namelijk het vrij gesubsidieerd net. De volgende scholen van het buitengewoon onderwijs vallen onder deze koepel : De Regenboog, Blijdorp, Eureka onderwijs, Levenslust VZW, openlucht opvoeding Remi Quadens en Ritmica

Vriendenkring De Regenboog v.z.w.

vriendenkring Regenboog

Onze school heeft een vriendenkring die activiteiten organiseert ten voordele van onze school.      Jaarlijks is er een verkoop van steunkaarten en een lekker onbijt aan huis geleverd op moederdag.  Zo komt de vriendenkring dan tussen voor uitstappen , educatieve tijdschriften, enz…
Leden zijn: Chris Anseeuw, Frans Dereeper, Marc Vierstraete, Marc Verschingel en Henk  Hindryckx

Truckrun

truckrun2011
Jaarlijks is er voor de kinderen van onze school een TRUCKRUN.

Dit is steeds de eerste zaterdag van oktober

Dit is een organisatie van de Truckers voor Kinderen v.z.w.
Het bestuur Truckrun bestaat uit: Frans Dereeper, Geert Christiaen, Koen Denduyver, Vanessa Dhiedt, Erik Dewilde, Kristien Plaisier, Peter Desloover en Lieve Plaisier.

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen in de Regenboog. Met acties en activiteiten ondersteunen ze de schoolwerking.
De voorzitter van de ouderraad is mevrouw Evelien Delva.
Andere leden van de ouderraad zijn : Koen Van Moortel, Nele Dubruqué, Kelly Maertens, Stefanie Cordy.

Schoolraad

De schoolraad is een adviesraad waarin alle geledingen vertegenwoordigd zijn die het schoolgebeuren vorm geven : de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap. Naast de directeur is er ook aan afgevaardigde van het schoolbestuur aanwezig zonder stemrecht.

De voorzitter van de  schoolraad is mevrouw Evelien Delva.

De samenstelling is als volgt : voor de ouders Koen Van Moortel en Evelien Delva , voor de leerkrachten : Karen Van Overloop en Tessa Desloover, voor de lokale gemeenschap Valerie Dedrie en Marc Vierstraete. Zijn ook aanwezig met raadgevende stem : voor het schoolbestuur Jan Deucatteeuw en directeur Koen Denduyver.

Kinderinternaat

kinderinternaatSommige kinderen bevinden zich in een moeilijke leefsituatie. Ze hebben reddingsboeien nodig om van dag tot dag te kunnen leven.

Ouders die bijvoorbeeld alleen door het leven gaan en niet in staat zijn om hun kinderen de hele week lang de zorg te bieden die zij hun kinderen willen geven, kunnen terecht in het kinderinternaat van Kortemark.

Onze schoolbus haalt dan daar de leerlingen op.

Meer info : https://zustersvanliefde.be/kinderinternaat
Zr. Godelieve Vlaemynck , Hospitaalstraat 24, 8610 Kortemark Tel: +32 51 56 62 00