Buitenschoolse kinderopvang

 debuidel

Samenwerking Buitenschoolse kinderopvang De Buidel

Kinderen die les volgen in De Regenboog, kunnen ook gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang in Koekelare : BKO De Buidel is open van 6u30 tot opening school en van 15u45 tot 19u.
Kinderen worden ’s morgens met de bus opgehaald en ’s avonds na school opnieuw naar de Buidel gebracht. De inschrijving in de BKO dient wel door de ouders te gebeuren. De kosten hieraan verbonden worden rechtstreeks door de BKO zelf doorgegeven.
Er is ook een samenwerking met heel wat andere buitenschoolse kinderopvang in de omliggende gemeentes waar de kinderen worden opgehaald en/of ‘s avonds afgezet:

 

Inschrijvingen en meer info kan je hier vinden : BKO De Buidel

Inlichtingen en Inschrijvingen

Ieder kind dat gebruikmaakt van De Buidel moet vooraf ingeschreven zijn. De ouders kunnen daarvoor altijd terecht bij de coördinator, Petra Boysen. Zij staat in voor de werking van De Buidel en maakt graag tijd vrij voor al je vragen, opmerkingen en bedenkingen.

Op schooldagen hoef je vooraf niet te verwittigen of te reserveren. Alle kinderen die in de school nog op de speelplaats blijven een kwartier na beltijd, worden automatisch meegenomen naar De Buidel.

Tijdens de vakantieperiodes is inschrijven verplicht. Dat kan vanaf een maand voor iedere vakantie via het inschrijvingsformulier onderaan deze pagina. Inschrijven kan tot de 15de kalenderdag in de maand voor elke vakantieperiode.

Als je kind afwezig is op gereserveerde momenten wordt een bedrag aangerekend. Voor elke afwezigheid waarvoor niet telefonisch of via e-mail verwittigd werd (of geen attest zoals een ziektebriefje of attest werkgever kan voorgelegd worden), rekenen we de prijs van de opvangdag (verblijfsduur meer dan 6 uur) aan.
Annuleren kan steeds kosteloos tot 7 kalenderdagen voor de opvangdag, via e-mail naar inschrijvingen.debuidel@skynet.be.
Kinderen die niet ingeschreven zijn kunnen de dag zelf niet meer opgevangen worden (tenzij er minder voorinschrijvingen zijn dan onze capaciteit).

We hopen dat De Buidel garant staat voor plezier en ontspanning en dat ouders met een gerust gevoel hun kind kunnen toevertrouwen aan het enthousiaste team van De Buidel!