Over de school

Basisaanbod en Type 9 in onze school

In de Regenboog kunnen kinderen met allerhande leerproblemen terecht in kleine klasgroepen om van kwaliteitsvol onderwijs met ondersteuning te genieten.

Op onze school is er het basisaanbod volgens het M-decreet (vroeger Type 1 en type 8) en de werking voor kinderen met autisme (ASS) = Type 9.

Type 9 is er voor kinderen met een gewone begaafdheid en autisme.

Zo kunnen kinderen in een straal van 20 – 25 km rond de school met directe bussen naar de school worden gebracht. Dit is dus uit Snaaskerke, Gistel, Moere, Zevekote, Westkerke, Oudenburg, Zerkegem,Eernegem, Bekegem, Ichtegem, Leke, Zande, Zarren, Werken, Kortemark, Aartrijke, Torhout, Lichtervelde, Zwevezele, Handzame, Vladslo, Diksmuide, ​​​​Klerken, Houthulst en natuurlijk Koekelare ook. 

Onze aanpak

Wij willen de kinderen die ons toevertrouwd worden laten ontwikkelen tot goede en mooie jonge mensen. We beschouwen elke leerling als een uniek wezen, met zijn eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen, met zijn eigen groeikansen en zijn eigen tijdspad.

Het is aan ons om elke leerling te helpen en te begeleiden om hen zo maximale ontplooiingskansen te bieden. We willen daarom vertrekken vanuit de sterke kanten van het kind en dynamisch op zoek gaan naar het beste leerpad voor ieder kind afzonderlijk. Vernieuwing en verbetering van ons onderwijs blijft dan ook op de agenda staan ​​van iedereen die bij de school betrokken is. Levenslang leren is dan ook voor iedereen de boodschap.

Extra hulp door paramedici

Naast een sterk team van leerkrachten krijgen de kinderen extra hulp van logopedisten, kinesist, ergotherapeut , psycholoog en orthopedagoog. Helemaal gratis en dit is tijdens de lesuren, waardoor het voor de kinderen geen extra belasting meer is na de uren.

Bij de logo is er extra hulp voor: taaldenken, spelling, uitspraak, lezen, spreekdurfontwikkeling, aanleren van digitale voorleessoftware, enz, …
Bij de kine en de ergo is er extra hulp voor: algemene basismotoriek, schrijfmotoriek, fijne motoriek, grove motoriek, oog-hand coördinatie, evenwicht, ruimtelijk inzicht, leren fietsen, enz, …
Bij de psycho en ortho is er extra hulp voor: sociale vaardigheidstraining, opvoedingsondersteuning, handelingsgericht werken, enz …

Autiwerking

In onze school hebben we een speciale en aangepaste autiwerking in de klassen. Mevrouw Martine is aangesteld als interne autibegeleidster. Ook de ortho en de psycholoog maken tijd vrij voor een individueel gesprek met leerlingen.
We hebben een klimaat van rust en voorspelbaarheid binnen de geborgenheid van een kleine school midden in het groen. Duidelijke structuur in tijd en ruimte met veel pictogrammen. Aangepaste werking op de speelplaats. Snoezelen, dierenpark, binnen en buiten time-out, enz …